Socialnämnd

Lyssna

Socialnämnden ansvarar för kommunens äldre-, handikapp-, individ- och familjeomsorg.

Socialnämndens sammanträden 2021
(beslut § 34 2020-11-04) 
3/3, 5/5, 15/9, 3/11.

Ledamöter i Socialnämnden 
 
Ordinarie 
Ingrid Nygren (C), ordförande, Tel 073- 820 44 09, ingrid.nygren@politiker.bjurholm.se
Daniel Eriksson (S), vice ordförande, Tel 070- 368 36 28, daniel.eriksson@politiker.bjurholm.se
Christina Johansson (M), christina.johansson@politiker.bjurholm.se
Marcus Ljadas (M), -
Gunilla Forsberg (KD), gunilla.forsberg@politiker.bjurholm.se
Birgitta Dahlberg (S), -
Linda Berglund (S), linda.berglund@politiker.bjurholm.se
   
Ersättare 
Sven-Åke Boström (M), sven-ake.bostrom@politiker.bjurholm.se
Nils-Erik Bäckström (M), nils-erik.backstrom@politiker.bjurholm.se
Per-Arne Åström (C), -
Doris Jonsson (L), -
Eila Eriksson (S), -
Jan Jakobsson (S), jan.jakobsson@politiker.bjurholm.se
Karin Gustafsson (S), -

Kontaktperson: Annica Westman