Näringsliv i samverkan 6.0 - NIS 6.0

Lyssna

Projektet bygger vidare på det tidigare samverkansprojektet som avslutades i september 2019. Syftet med NIS 6.0 är att stärka Umeåregionen som näringslivsregion och ta vara på de möjligheter som Umeås tillväxt för med sig.

Mål
Målsättningen är att överbrygga geografiska hinder och skillnader i de inomregionala förutsättningarna genom förbättrad samverkan mellan regionens tillväxtorter och befintliga stödstrukturer.

Det ska i sin tur öka konkurrenskraften för befintliga företag främst inom teknik- och tjänsteutveckling hos industri och digitala tjänstenäringar.

Målgrupp
Projektet kommer att ha extra fokus på unga, kvinnor och utrikesfödda entreprenörer och riktade aktiviteter kommer att genomföras för att fokusgruppen ska utvecklas som entreprenörer och därigenom bidra till utvecklingen av näringslivet.

Om projektet
NIS 6.0 pågår i tre år från den 1 oktober 2019 till den 30 september 2022 och är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden genom Tillväxtverket med syftet att öka små och medelstora företags konkurrenskraft.

NIS 6.0 drivs i samverkan mellan kommunerna Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors och Umeå. Robertsfors kommun är projektägare och projektet har en sammanlagd budget på drygt 16 miljoner kronor.

Följ projektet och dess aktiviteter på www.nis60.se

EU-logga          Region Västerbotten logo

Kontaktperson: Claudia Wieczorek