Kultur- och utbildningsnämnd

Lyssna

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och barnomsorg samt för det offentliga skolväsendet.

Kultur- och utbildningsnämndens sammanträden 2021
(beslut § 38 2020-11-02)
1/3, 3/5, 13/9, 1/11
Ledamöter i kultur- och utbildningsnämnden  
 
Ordinarie 
Bengt Sundling (M), ordförande Tel: 070-314 60 81, bengt.sundling@politiker.bjurholm.se
Linda Berglund (S), vice ordförande, linda.berglund@politiker.bjurholm.se
Ann-Christin Backlund (M), anki.backlund@politiker.bjurholm.se
Jenni Lundberg (C), jenni.lundberg@politiker.bjurholm.se
Johanna Olofsson (L), johanna.olofsson@politiker.bjurholm.se
Nadja Edström (S), nadja.edstrom@politiker.bjurholm.se
Barbro Classon (S), barbro.classon@politiker.bjurholm.se
   
Ersättare 
Carolina Eriksson (M), carolina.eriksson@politiker.bjurholm.se
Christoffer Skåtar (M), christoffer.skatar@politiker.bjurholm.se
Renée Olofsson (C), renee.olofsson@politiker.bjurholm.se
Albert Safari (KD), albert.safari@politiker.bjurholm.se
Myrtel Emilsson (S), myrtel.emilsson@politiker.bjurholm.se
Lotta Vestman (S), -
Elin Hägglund (V), -

Kontaktperson: Karin Gulliksson