Lokala aktörer

Lyssna

I Bjurholm finns en renodlad företagarorganisation med lokal verksamhet och det är föreningen Företagarna. Dessutom så finns det även Destination Bjurholm som är en ekonomisk förening med medlemmar som representerar näringlivet/företagare/handel, ideella organisationer och kommunen.

lingontuvor Foto: Inger Algotsson
 
 
DESTINATION BJURHOLM ek.för. (sammansättning av styrelsen efter årsstämman 2019)
 
Ordförande      
Lars Lindqvist
 
Styrelseledamöter - Handlare/Köpmän
Thorbjörn Lundberg, Järnia, ordinarie
Carolina Lindqvist Edlund, Happy Homes/EffEss, ersättare
 
Styrelseledamöter - Ideella föreningar och studieförbund
Ingrid Lindgren, Studieförbundet Vuxenskolan, ordinarie
Barbro Öhman, ÖIK, ersättare
 
Styrelseledamöter - aktivitetsföretagen
Christer Johansson, Älgens hus, ordinarie
Andreas Palmebjörk Lind, Nöjesleverantörerna, ersättare

Styrelseledamöter - byaföreningar
Agneta Malmström, Högås, ordinarie
Christoffer Skåtar, Agnäs, ersättare

Styrelseledamöter - engagerade Bjurholmare
Siv Stensson, ordinarie
Mikael Frithiof, ersättare

Adjungerade styrelsemedlemmar

Anders Lindgren, kassör
Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare, Bjurholms kommun
 
Destination Bjurholms syfte är att marknadsföra, samordna och utveckla Bjurholm som en attraktiv destination för handel, turism, industri, permanentboende, fritidsboende, jakt, fiske etc. Genom att utnyttja de gemensamma kompetenserna och resurserna marknadsförs kommunen som en destination regionalt, nationellt och internationellt.

Kontaktperson: Jenny Stensson