Anhörigstöd

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Det gäller alla som stödjer en närstående oavsett ålder.

Äldrekonsulent

Bjurholms kommun har en äldrekonsulent som ansvarar för kommunens anhörigstöd. Du kan vända dig till anhörigkonsulenten för att få råd om vilket stöd som kan passa ditt behov och information om vart du kan vända dig.

Äldrekonsulenten arbetar 10 tim i veckan och nås på
telefon: 0932-140 12 och e-post: annica.westman@bjurholm.se.
Telefontid onsdagar kl.08.00-09.30, lämna gärna ett meddelande i röstbrevlådan.

 

 

Kontaktperson: Annica Westman