Konst, musik och teater

Lyssna

Offentlig konst, kulturpengar och musikskola.

Offentlig konst
Kommunen har upprättat ett register över den offentliga konst kommunen äger.
 
Det finns även en katalog med foton över de flesta konstverken i kommunen.
Katalogen går att låna på biblioteket.
 
Kulturbidrag
Kulturöreningar kan söka pengar upp till 1000 kr i form av ett arrangemangsbidrag. Föreningarna lämnar ett budgetunderlag och programförslag som ska vara av kulturell karaktär. Föreningen återrapporterar efter arrangemangets slut.
 
Musikskolan
Kommunen tillsammans med kulturföreningen BiKupan driver kultur- och musikskolan i Bjurholm. Den startade igen hösten 2002 efter att ha varit nerlagd sedan 1996.
 
För närvarande finns mellan 60-70 elever och 4 deltidslärare. Undervisning kan erbjudas för piano, gitarr, trummor, flöjt, fiol, saxofon, trumpet, sång, och gruppspel. Platsantalet för undervisningen är begränsad.
 
Teater
Från hösten 2007 finns en teaterförening i kommunen. Det är kulturföreningen BiKupan som utvidgat sin verksamhet. Som medlem i teaterföreningen får man rabatterade priser på olika föreställningar i länet ett så kallat scenpass.
 
 

Kontaktperson: Karin Gulliksson