Föreningsbidrag

Kommunen erbjuder bidrag, stöd och ersättning utifrån regler och avtal. För att medel ska utbetalas gäller att föreningen ansökt på ett korrekt sätt samt följer de allmänna reglerna.

Kontaktperson: Ewa Lindqvist