Föreningsbidrag

Lyssna

Kommunen erbjuder bidrag, stöd och ersättning utifrån regler och avtal. För att medel ska utbetalas gäller att föreningen ansökt på ett korrekt sätt samt följer de allmänna reglerna.

Kontaktperson: Ewa Lindqvist