Skid- och motionsspår

Lyssna

Både sommar och vinter finns det härliga motionsspår i kommunen.
Eftersom många längdskidspår prepareras av privatpersoner kan ej samtliga spår prepareras dagligen.

Bjurholm Totalt finns det i skidläggningen 27 km spår vilka är preparerade för klassisk åkning och för fristil. Spårslingorna är markerade och är 10 km, 5 km, 2,5 km och 1,1 km. De elljusbelysta spåren är på 1,1 km och 2,5 km.
Spåren är belägna i anslutning till Werner Öhlungsvägen. Från stora korsningen vid 92:an (Skellefteå Bränsle) kör ca 600 m mot Vännäs. Ta av mot vänster in på Werner Öhlundsvägen och fortsätt ca 150 m.

  • Skidspåret ska spårdragas vid behov tre gånger i veckan
  • 10 km- spåret sköts ideellt
  • Man får promenera längst ut på kanten av elljusspåret, som inte är spårdragen, hundar hålls kopplade
  • Brattåkern pistas fredagar

Vid de tillfällen som tävlingar arrangeras stängs spåret för allmän åkning under angiven tid. Se aktuell information på informationstavlor. 
Vid funderingar, kontakta Örjan Svensson, gatuingenjör; Bjurholms kommun: 0932-140 09

Skidspår utanför centralorten
I Agnäs finns en slinga på 5 km och en på 2,5 km som är upplyst med elljus.
I anslutning till längdskidspåret finns Agnäsbacken som erbjuder fina pister, 11 nedfarter och 3 liftar, för både nybörjare eller erfarna skidåkare samt en vinteröppen restaurang. 
Ansvarig förening: Agnäs IK. Idrottsklubben har en överenskommelse med Agnäsbacken (Nya Agnäsbacken AB) som drar spåren. Agnäsbacken, tel: 070-667 07 59, info@agnasbacken.se

Balsjö  Här finns ett spår med 2,5 km med elljus och en slinga på 5 km utan elljus. Utgångspunkten är vid vägkorsningen 92:an och Västanfjällsvägen. Sväng in vänster från 92:an mot Karlsbäck. Efter ca 50m finns på höger sidan av vägen en parkering i anslutning till spåren.
Ansvarig förening: Balsjö IK, kontaktperson: Tommy Svensson, mobil 070-615 25 37

Sunnanå  Vid den före detta skolan finns en slinga på 2,5 km med elljus. Sunnanå ligger ca 8 km från Bjurholm.
Ansvarig förening: Öredalens IK. Det finns en spårlista i klubben, där olika medlemmar är ansvariga för olika veckor.
Kontaktperson: Öredalens IK`s ordförande Jesper Westman, mobil 070-697 98 19.

Vitvattnet  En slinga på 2,5 km elljus finns vid före detta skolan i Vitvattnet, ca 12 km från Bjurholm.
Ansvarig förening: Vitvattnets IF, kontaktperson: Vitvattnets IF`s ordförande Simon Lidestav, mobil 070-593 16 34, simon@umea.com

Här kan du ta del av gällande riktlinjer.


Önskar du aktuell skidspårsinformation hittar du det genom att kontakta ansvarig förening/anläggning eller klicka på någon av dessa länkar:

Kontaktperson: Gatuingenjör - Vakant