Skid- och motionsspår

Lyssna

Både sommar och vinter finns det härliga motionsspår i kommunen.
Eftersom många längdskidspår prepareras av privatpersoner kan ej samtliga spår prepareras dagligen.

Bjurholms skidspår     

Bjurholm
Totalt finns det i skidläggningen 27 km spår vilka är preparerade för klassisk åkning och för fristil. Spårslingorna är markerade och är 10 km, 5 km, 2,5 km och 1,1 km. De elljusbelysta spåren är på 1,1 km och 2,5 km.
Spåren är belägna i anslutning till Werner Öhlungsvägen. Från stora korsningen vid 92:an (Skellefteå Bränsle) kör ca 600 m mot Vännäs. Ta av mot vänster in på Werner Öhlundsvägen och fortsätt ca 150 m. Prioritering av pistning och preparering av skidspåren vid elljusspåren i Bjurholm sker i följande ordning:
o Vardagar pistas och underhålls samtliga skidspår.
o Vid snöfall under helger pistas endast 1,1 km, 2,5 km och 5 km.
o Vid kraftigt snöfall under vardagar och helger  pistas i första hand 1,1 km och 2,5 km.
Vid de tillfällen som tävlingar arrangeras stängs spåret för allmän åkning under angiven tid. Se aktuell information på informationstavlor. 
Vid funderingar, kontakta Örjan Svensson, gatuingenjör; Bjurholms kommun: 0932-140 09

Via denna länk kan du få aktuell skidspårsinformation: Bjurholms skidspår och isbana samt Brattåkern 2017/2018 

Skidspår utanför centralorten
I Agnäs finns en slinga på 5 km och en på 2,5 km som är upplyst med elljus.
I anslutning till längdskidspåret finns Agnäsbacken som erbjuder fina pister, 11 nedfarter och 3 liftar, för både nybörjare eller erfarna skidåkare samt en vinteröppen restaurang. 
Ansvarig förening: Agnäs IK. Idrottsklubben har en överenskommelse med Agnäsbacken (Nya Agnäsbacken AB) som drar spåren. Agnäsbacken, tel: 0932-400 04, info@agnasbacken.se

Balsjö  Här finns ett spår med 2,5 km med elljus och en slinga på 5 km utan elljus. Utgångspunkten är vid vägkorsningen 92:an och Västanfjällsvägen. Sväng in vänster från 92:an mot Karlsbäck. Efter ca 50m finns på höger sidan av vägen en parkering i anslutning till spåren.
Ansvarig förening: Balsjö IK, kontaktperson: Tommy Svensson, mobil 070-615 25 37

Sunnanå  Vid den före detta skolan finns en slinga på 2,5 km med elljus. Sunnanå ligger ca 8 km från Bjurholm.
Ansvarig förening: Öredalens IK. Det finns en spårlista i klubben, där olika medlemmar är ansvariga för olika veckor.
Kontaktperson: Öredalens IK`s ordförande Jesper Westman, mobil 070-697 98 19.

Vitvattnet  En slinga på 2,5 km elljus finns vid före detta skolan i Vitvattnet, ca 12 km från Bjurholm.
Ansvarig förening: Vitvattnets IF, kontaktperson: Vitvattnets IF`s ordförande Simon Lidestav, mobil 070-593 16 34, simon@umea.com


Önskar du aktuell skidspårsinformation hittar du det genom att kontakta ansvarig förening/anläggning eller klicka på någon av dessa länkar:

Kontaktperson: Örjan Svensson