Anslutning till vatten och avlopp

Lyssna

Möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp finns inom det verksamhetsområde som kommunen har upprättat. Vid anslutning till det kommunala nätet gäller vissa regler.

Kontaktperson: Örjan Svensson