Hemsjukvård

Lyssna

Västerbottens kommuner tar över ansvaret från Västerbottens läns landsting för hälso- och sjukvård i hemmet för invånare över 18 år, så även Bjurholms kommun.

Överföringen omfattar 
– hemsjukvård och hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast för dem över 18 år som inte kan ta sig till hälsocentral
– förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar till dem som får hälso- och sjukvård i hemmet
– intyg om bostadsanpassning
Hemsjukvård avser hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska insatserna är sammanhängande över tiden. Hemsjukvård ska alltid föregås av en vårdplanering.

Hembesök är öppenvårdsbesök i hemmet till medborgare som har svårighet att själv eller med stöd uppsöka hälsocentral.
Målsättningen med kommunal hemsjukvård är att patienten/brukaren ska få trygg och säker vård i hemmet dygnet runt från en och samma huvudman. 

Kontakt

Telefon distriktssköterska 0932- 141 11.

Hemsjukvårdens telefontider är måndag – fredag kl.08.00-10.00.

 Du kan även ringa 1177 Sjukvårdsrådgivningen för att få prata med sjuksköterska.

Telefon arbetsterapeut och sjukgymnast: 0932-140 56.

Kontaktperson, telefon 0932-140 88.
Mer information om kommunernas övertagande av hemsjukvården finns på landstingets hemsida: http://www.vll.se/kommunalhemsjukvard.


 

Kontaktperson: Karin Gothefors-Linder