Individ- och familjeomsorg

Lyssna

Verksamheten styrs främst av socialtjänstlagen (SoL). Annan aktuell lagstiftning är lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), föräldrabalken (FB), alkohollagen (ALK), samt förvaltningslagen (FvL).

IFO-avdelningens verksamhet
Personalen inom individ- och familjeomsorgen (IFO) har som uppgift att, tillsammans med dig som enskild och olika samarbetspartners, erbjuda stöd, vård och behandlingsinsatser. Grundläggande principer för detta arbete är helhetssyn och den enskildes delaktighet och ansvar. De olika stöd-, vård-, och behandlingsinsatser som förmedlas syftar alla till att stärka förmågan till förändring och självständighet.
 
Telefonnummer till personal på IFO:
 
  • Enhetschef                      0932 - 140 75          Telefontid: Mån-Fre  8.30 - 9.30 
  • Socialsekreterare            0932 - 140 39          Telefontid: Mån-Fre  8.30 - 9.30
  • Socialsekreterare            0932 - 140 99          Telefontid: Mån-Fre  8.30 - 9.30
  • Socialsekreterare            0932 - 140 84        
  • Administratör                   0932 - 141 67

 

 

Brottsofferjourernas telefoncentral 0200-21 20 19 är deras nationella hjälptelefon dit man kan ringa kontorstid. Alla brottsoffer, deras anhöriga och vittnen får stöd, råd och hjälp – om så önskas ser man till att den hjälpsökande blir kontaktad av den lokala jourens stödpersoner för vidare personlig hjälp.

Brottsofferjourernas telefoncentral kan ge stöd på eget språk till människor som talar; arabiska, persiska, bosniska/kroatiska/serbiska, ryska, spanska, franska, sydkurdiska samt ungerska.
Ring 08-642 00 44 för hjälp på eget språk. 
 
 

Kontaktperson: Karin Gothefors-Linder