Färdtjänst

Lyssna

Rättighet till färdtjänst regleras i lagen om färdtjänst. Syftet med färdtjänst är att alla ska ha möjlighet att färdas kollektivt, även om du t ex. har ett funktionshinder. Detta innebär att resan kan ta lika lång tid som vid resa med buss. Du kan få åka tillsammans med andra personer, precis som i kollektivtrafik.

Vem är berättigad till färdtjänst?
Färdtjänstberättigad är du som till följd av ett varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Funktionshindret ska ha en beräknad varaktighet av minst tre månader och ska på begäran kunna styrkas med läkarintyg. Du ska också vara folkbokförd i kommunen.

Bedömning av färdtjänstbehov
Rätten till färdtjänst ska alltid prövas mot den enskildes möjligheter att på egen hand förflytta sig med kollektiva färdmedel. Enbart bristande tillgång till kollektiva färdmedel utgör inte grund för färdtjänst. Om du behöver hjälp under själva resan kan ledsagare beviljas. Specialfordon kan beviljas till personer som är rullstolsburna. Ett färdtjänsttillstånd kan förenas med individuella föreskrifter och villkor efter särskild prövning. Färdtjänst kan därför ibland beviljas endast under vinterhalvåret eller till och från busshållplats. Färdtjänst utgår inte för resor som annan huvudman ansvarar för, t ex. sjukresor. Beslut om färdtjänst kan överklagas hos Förvaltningsrätten.

Kontaktperson: Sirkka Rehnlund