EU-information/projekt

Lyssna

EU:s nya strukturfondsperiod 2014-2020


Bryssel  Bryssel vy  Foto: Maria Bahlenberg
 
Den 3 juni presenterades regeringens nya nationella strategi för regional tillväxt och attraktionskraft. Under perioden 2014-2020 kommer sammanlagt cirka 35 miljarder kronor att fördelas till Sveriges län för att stärka innovation, företagande och entreprenörskap, attraktiva miljöer, kompetensförsörjning och internationellt gränsöverskridande samarbete. När näringsminister Annie Lööf presenterade den nya strategin för regional tillväxt betonade hon vikten av att den nationella strategin ska bidra till att Sverige och landets regioner får fler och växande företag, samt attraktivare besöksmål och boendemiljöer i hela landet.

Regeringen har också beslutat att Tillväxtverket får förnyat förtroende att vara förvaltande myndighet för åtta regionala strukturfondsprogram, samt för det territoriella programmet Öresund-Kattegat-Skagerrak, även nästa programperiod. Nyheten den kommande sjuårsperioden är att ett nationellt regionalfondsprogram kommer till.

Tillväxtverket har lämnat ett programförslag till regeringen med fokus på insatser som ska främja innovation, energieffektivisering och ökad tillgång på marknadskompletterande riskkapital.

Det regionala strukturfondsprogrammet för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland 2014-2020 kommer att ha en ökad fokusering på innovation, entreprenörskap och klimatförbättringar för att skapa en smart och hållbar tillväxt för alla.

 
 
 
 
 

Kontaktperson: Jenny Stensson