Vatten

Lyssna

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, och det kanske man inte tänker på alla gånger.

Vi har i vår kommun nästan obegränsat med rent vatten, men på flera håll i världen - även i Europa - är det en bristvara. Det borde uppmana alla att vara försiktiga så att vårt vatten fortsätter att vara rent. Det är lättare hänt att vatten förorenas än man tror, t.ex. kan en liter olja förorena tusentals kubikmeter vatten och undermåliga avloppsanläggningar kan ge bakteriella föroreningar i vattnet.

Kommunalt dricksvatten

Kommunala anläggningar förser cirka 40 % av kommunens invånare med dricksvatten. I dessa anläggningar kommer råvattnet från grundvatten, och det gör att vattnet bara behöver en enkel beredning, pH justering, innan det går ut till konsumenterna. Kvaliteten på vattnet kontrolleras regelbundet och är mycket god. Vattnet är av så god kvalitet att det t. ex inte behöver kloreras för att avdöda bakterier.
 
Det kan också vara bra att veta att Bjurholms vatten betraktas som mjukt (4 ºdH) och man ska därför dosera minsta mängd av tvättmedlet enligt anvisning på tvättmedelsförpackningen (observera att enskilda brunnar kan hålla en annan hårdhetsgrad).

Kontaktperson: Charlotte Melander