Trafik

Lyssna

Trafiken bidrar till utsläpp av avgaser. Även fordon i sig kan ge ifrån sig olika ämnen som är skadliga för naturen. Bilar som står oanvända i flera år, skrotbilar, är skadliga för naturen runt omkring. Mer om skrotbilar finns att läsa under rubriken Skrotbilar till vänster.

Ett sätt att minska avgaserna från trafiken är att ha en begränsad tid fordon får stå på tomgång. I Bjurholms kommun är tomgångskörning begränsad till en minut för att minska onödiga utsläpp.


Biltvätt utförd på fel sätt och på fel plats leder till att oljeföroreningar, asfaltsrester och tungmetaller släpps ut i vattendrag och sjöar. Tvätta bilen i en miljöanpassad fordonstvätt som återanvänder vattnet och renar det från föroreningar för att undvika utsläpp till naturen. Ett andra alternativ är att använda en Gör-det-själv-hall, de renar vattnet från föroreningar och för det sedan till reningsverket. I sista hand kan man tvätta bilen på gräs eller grus. Använd miljöanpassade produkter, särskilt då du tvättar bilen utanför fordonstvättar. När du tvättar utomhus filtreras en del förorenande ämnen bort av gräsmattan och gruset innan vattnet når dagvattenbrunnar som så småningom mynnar ut i vattendrag och sjöar. Dock är det viktigt att använda så miljövänliga produkter som möjligt, en del ämnen hamnar oundvikligen i naturen och påverkar de arter som finns där.

 

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund