Protokoll/föredragningslistor 2019 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskott

Lyssna

Protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott är samlade årsvis i pdf format.

Kommunfullmäktige

 

Föredragningslista 2019-12-16, ny flik pdf  22 kB
Föredragningslista 2019-10-28, ny flik pdf 165 kB

Protokoll 2019-12-16, ny flik pdf 430 kB

Protokoll 2019-10-28, ny flik pdf 274 kB

Föredragningslista 2019-06-17, ny flik pdf 112 kB Protokoll 2019-06-17, ny flik pdf 229 kB

Föredragningslista 2019-04-15, ny flik pdf 6   

         

Protokoll 2019-04-15, ny flik pdf 521 kB   

Kommunstyrelsen

   

Föredragningslista 2019-11-26, ny flik pdf 93kB

Föredragningslista 2019-10-08, ny flik pdf 91 kB
Föredragningslista 2019-02-05, ny flik pdf 67 kB

 

Protokoll 2019-11-26, ny flik pdf 462 kB

Protokoll 2019-10-08. ny flik pdf 253 kB

Protokoll 2019-02-05, ny flik pdf 191 kB

Föredragningslista 2019-03-26, ny flik pdf 69 kB

Protokoll 2019-03-26, ny flik pdf 527 kB

Föredragningslista 2019-05-28, ny flik pdf 67 kB

 

Protokoll 2019-05-28, ny flik pdf 212 kB

 

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista 2019-12-18, ny flik pdf 11kB

Föredragningslista 2019-12-10, ny flik pdf 105kB

Föredragningslista 2019-12-03, ny flik pdf 120 kB

Föredragningslista 2919-11-14, ny flik, pdf 114 kB

Föredragningslista 2019-10-29, ny flik, pdf 113 kB

Föredragningslista 2019-10-01, ny flik  pdf 6 kB

Protokoll 2019-12-18, ny flik pdf 167 kB

Protokoll 2019-12-10, ny flik pdf 20 kB

Protokoll 2019-12-03, ny flik pdf 152 kB

Protokoll 2019-11-14, ny flik, pdf 97 kB

Protokoll 2019-10-29, ny flik, pdf,113 kB,       

Protokoll 2019-10-01, ny flik, pdf,253 kB

Föredragningslista 2019-09-10, ny flik pdf 73 kB

Protokoll 2019-09-10, ny flik pdf 149 kB
Föredragningslista 2019-07-16, ny flik pdf 47 kB Protokoll 2019-07-16, ny flik pdf 104 kB
Föredragningslista 2019-06-25, ny flik pdf 6 kB          Protokoll 2019-06-25, ny flik pdf 21 kB
Föredragningslista 2019-06-04, ny flik pdf 47 kB Protokoll 2019-06-04, ny flik pdf 107 kB
Föredragningslista 2019-05-14, ny flik pdf 49 kB Protokoll 2019-05-14, ny flik pdf 216 kB

 

 

Kontaktperson: Ewa Lindqvist