Protokoll/föredragningslistor 2019 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Lyssna

Protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är samlade årsvis i pdf format.

Kommunfullmäktige

Föredragningslista 2019-04-15, ny flik pdf 6             Protokoll 2019-04-15, ny flik pdf 521 kB   

 

Kommunstyrelsen

Föredragningslista 2019-02-05, ny flik pdf 67 kB

Protokoll 2019-02-05, ny flik pdf 191 kB

Föredragningslista 2019-03-26, ny flik pdf 69 kB Protokoll 2019-03-26, ny flik pdf 527 kB

Kontaktperson: Ewa Lindqvist