Protokoll/föredragningslistor 2019 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Lyssna

Protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är samlade årsvis i pdf format.

Kommunfullmäktige

 

Kommunstyrelsen

Föredragningslista 2019-02-05, ny flik pdf 67kB Protokoll 2019-02-05, ny flik pdf 191 kB

Kontaktperson: Ewa Lindqvist