Hälsoskydd

Lyssna

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ansvarar för hälsoskyddet inom kommunen. Målet med verksamheten är att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa. Hälsoskyddsområdet omfattar bl.a. enskilda avlopp, bullerfrågor, frisersalonger, inomhusmiljö, renhållning, radon, allergi, mögel, tobaksrökning och smittspridning.

Med olägenhet avses störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfällig. Olägenheter för människors hälsa kan vara t. ex. buller, kyla, radon, fukt och mögel.
 
Strandbad i Bjurholms kommun
Under sommaren tas prover på badplatsernas vattenkvalitet i Lillarmsjö, Angsjöns camping och Bredträsk. Resultatet hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbsida, Badplatsen (öppnas i nytt fönster). 
Vid allt badande måste man tänka på att det kan finnas bakterier i vattnet – även om vattnet ser rent ut och tidigare provresultat har visat att vattnet är tjänligt. Om du misstänker att badvattnet är förorenat eller om det luktar konstigt, undvik att bada och kontakta i första hand ansvariga på badanläggningen och i andra hand miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Badplatsen är en nationell webbsida över provresultat för badplatser i Sverige. På sidan finns information om: 

  • Badvattenkvalitet – badets klassning samt senaste provtagningsresultaten. Bedömningen görs utifrån halten av tarmbakterier i vattnet.
  • Uppgifter om algblomning och andra aktuella upplysningar
  • Badplatsens läge och om det är ett EU-bad
  • Ansvarig kommun, om du har frågor, till exempel om det finns risk för miljögifter i vattnet vid eller nära badplatsen.

Kontaktperson: Charlotte Melander