Samhällsorientering

Lyssna

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanlände flyktingens etablering och delaktighet i det svenska samhället.

Vem har rätt till samhällsorientering?

  • Folkbokförd i Sverige i mindre än tre år och bosatt i Bjurholms kommun.
  • Kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz.
  • Har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning, och är mellan 18 och 64 år.

 

Ansökan hittar du här: E-tjänster/blanketter.

Kontaktperson: Monica Jonsson