Lokalbokningar

Lyssna

Kommunens lokaler hyr du via kommunen på tfn 0932-140 23.

Föreningar och organisationer inom kommunen som är registrerade i kommunens föreningsregister har för den kontinuerliga verksamheten rätt till kostnadsfritt förfogande av kommunens lokaler.

Kontaktperson: Ewa Lindqvist