Vatten och avlopp

Lyssna

Vatten är en förutsättning för allt liv och är vårt viktigaste livsmedel. Har du tänkt på varifrån ditt dricksvatten kommer eller vart det tar vägen när du använt det?

Målsättningen är att leverera vatten av god kvalitet och hög driftsäkerhet, samt att omhänderta och rena avloppsvattnet på ett säkert sätt.

I Sverige är  vi bortskämda med att alltid ha tillgång till rent vatten. Men minskar inte utsläppen av miljögifter, från framförallt varor, finns det risk för att dricksvatten och sjöar på sikt blir lika förorenade som de är i många andra länder. Hushållen har blivit en av de stora utsläppskällorna av miljögifter. Medan industrier under många år har arbetet med att minska sina utsläpp av miljögifter, har hushållens andel ökat. Genom att välja bort varor som innehåller miljögifter får du en renare inomhusmiljö hemma, du hjälper också till att hålla våra sjöar och hav rena. En stor del av samhällets miljögifter hamnar alltså i reningsverken som inte är byggda för att rena miljögifter. MIljögifterna kan inte bara störa de känsliga reningsprocesserna, de kan också följa med det renade vattnet ut i sjöar och vattendrag där de kan skada djur och växter.

Den enda hållbara lösningen är att arbeta förebyggande och minska användningen av miljögifter i samhället. Eftersom alla påverkar vattnet krävs det gemensamma ansträngningar på bred front.

Kontaktperson: Gatuingenjör - Vakant