Energifrågor

Lyssna

För att vi ska kunna bygga en långsiktig och ekologisk hållbar energiförsörjning måste vi använda våra ändliga resurser så bra som möjligt. Energi- och miljöfrågor är därför ständigt aktuella och påverkar både vår vardag och framtid.

Förutsättningarna inom energiområdet förändras snabbt. Ny teknik flödar och miljölagstiftning och regler ändras. Informationsflödet är både stort och kan vara svårt att överblicka. Därför finns den kommunala energi- och klimatrådgivningen till din tjänst, gratis.
 
Energibesparingsåtgärder omfattar inte bara uppvärmning, även om den står för en stor del av den energi vi förbrukar, utan även så vardagsnära saker som transporter och belysning.

Kontaktperson: Benny Jansson