Avfall och återvinning

Lyssna

Enligt kommunens renhållningsordning ska hushållens farliga avfall, grovavfall och avfall under producentansvar sorteras ut från det övriga hushållsavfallet. Mer utförlig information om vilket slags avfall som ska sorteras ut och var avfallet ska lämnas hittar ni på flikarna till vänster.

Det utsorterade avfallet ska lämnas på följande mottagningsställen:
 
 
ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)
Bemannad Återvinningscentral finns vid Kyrktjärns deponianläggning. Här kan hushåll och verksamheter lämna sitt utsorterade grovavfall, elektriska och elektroniska hushållsavfall samt tidningar och förpackningar, dock inte glasförpackningar. För verksamheter debiteras en avgift för verksamhetsavfall. Se under fliken Deponitaxa för verksamheter till vänster.
 
ÅTERVINNINGSSTATION (ÅVS)
Vid Återvinningsstationen kan hushållen lämna returpapper, tidningar, flaskor och ursköljda tomma förpackningar. Det finns fyra stycken återvinningsstationer i Bjurholms kommun. Dessa finns i Bjurholms tätort, Återvinningscentralen (ÅVC), Agnäs och Balsjö.
 
MILJÖSTATION  
Bemannad miljöstation finns vid f.d. Clifftons lokaler, Vännäsvägen 11. Här kan hushållen lämna sitt miljöfarliga hushållsavfall. Se under fliken Farligt avfall och miljöstationer.
 
Tänk på att genom att sortera ut avfallsslagen enligt dessa anvisningar bidrar du till en bättre miljö samt hjälper till att spara energi och resurser vid framställning av nya material.
 
 

Kontaktperson: Samarbetar med Vännäs