Skolskjuts

Lyssna

Elev i förskoleklass t o m årskurs 3 som har minst 2 km och elev i åk 4-9 som har minst 3 km mellan hemmet (tomtgräns/gårdsplan) och skolan är berättigad till kostnadsfri skolskjuts.

Vid adressändring under termin tag kontakt med skolskjutsansvarig för beställning av busskort enl ovan regler.


Våra egna skolskjutsar:

Stensvattnet- Norrby-Östervik - PA Johanssons Taxi

Balfors-Balåker-Högås-Mellanå-Degernäs - PA Johanssons Taxi

Följande länstrafikturer åker våra elever med:

113 Bredträsk -Wennbergs Buss

142 Örträsk - Wennbergs Buss

144 Agnäs - Abramssons Buss

145 Brännland - Wennbergs buss 
(Bussturen Brännland-Vitvattnet-Bastuträsk fortsätter att gå samma väg även under kommande läsår, ingen växling av avgångsplatser. Buss avgår från Brännland 7.20 och från Bastuträsk ca 7.45.)

155 Ström - Ottervattnet - Bjurholm

Tidtabeller för dessa turer finns på www.tabussen.nu eller via denna länk

 

Kontaktperson: Ann-Cathrine Ulander