Barnomsorg

Lyssna

Här finner du information som berör kommunens kommunala och privata förskolor, familjedaghem samt fritidshem. Här finner du även länkar till barnomsorgsregler, blanketter och annan viktig information.

Bjurholms kommun har en väl utbyggd barnomsorgsverksamhet som erbjuder omsorg, fostran och lärande i en god pedagogisk och utvecklande miljö tillsammans med kompetent personal. Barnomsorgen består av tre kommunala och två privata förskolor, ett familjedaghem och ett fritidshem.

Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år och fritidshemmet vänder sig till barn i åldrarna 6-12 år. Familjedaghemmet bedriver både förskoleverksamhet och fritidshem och tar emot barn i åldrarna 1-12 år.

Under rubrikerna i menyn till vänster kan du läsa mer om de olika barnomsorgsformerna.

För att komma i kontakt med barnomsorgens handläggare och/eller förskolechef så är du välkommen att vända dig till:

Marie Frank (administratör), tel: 0932 14167

Linda Henriksson (förskolechef), tel: 0932 14045

Tillämpning av regler och avgifter 2016 (öppnas i nytt fönster pdf 723 kB)

Barnomsorgsguiden (extern webbplats öppnas i eget fönster)

Kontaktperson: Linda Henriksson