Boende & infrastruktur

Lyssna

Planerar du att bygga ett nytt hus eller göra en om- eller tillbyggnad? Då ska du vända dig till Plan och bygg. Där får du svar på frågor som rör:

  • Bygglov
  • Anmälan eldstad 
  • Rivningslov
  • Byggklara tomter
  • Fastighetsinformation
  • Kartor
  • Bostadsanpassning

Under fliken Bostäder och tomter till vänster hittar du mer information.

Kontaktperson: Mattias Olsson