Bild på tvättande händer

Åtgärder på grund av coronavirus

Lyssna

Nedan publicerar vi löpande de beslut ,rekommendationer och åtgärder som Bjurholms kommun kopplat till händelseutvecklingen.

Regeringsbeslut 2020-08-20, Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre bör fortsätta att gälla framöver eller ersättas av ett annat typ av myndighetsstöd. Till dess att översynen är klar har regeringen beslutat att förlänga förbudet till och med den 30 september 2020.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/oversyn-av-besoksforbudet-pa-aldreboenden/

2020-06-22, Nu erbjuds besök utomhus bakom en plexiglasskärm på alla våra särskilda boenden, prata med respektive avdelning för att boka en tid.
Johannesgården 0932-140 36
Blåklockan 0932-140 92
Rödklövern 0932-140 93
Smörblomman 0932-141 89
Älvgården 0932-14067
Solrosen 0932-140 91

2020-06-17, För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symptom på covid-19 snabbt ska kunna återgå till arbete skapas förutsättningar för en bred provtagning för att utesluta smitta. Regionen utför provtagningen i länet och Länsstyrelsen stödjer i kommunikationen om vilka som ingår i samhällsviktig verksamhet. På Länsstyrelsens hemsida hittar ni all nödvändig information gällande provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet.

2020-06-15, Det nationella besöksförbudet inom äldreomsorgen förlängs till 31 augusti, meddelar socialminister Lena Hallengren vid en pressträff på måndagen. Syftet med besöksförbudet är att minska risken för covid-19-smitta.

2020-06, Folkhälsomyndigheten har beslutat att vuxenutbildningen som utbildningsform kan återgå till normal verksamhet utifrån den epidemiologi och det aktuella kunskapsläget som just nu råder. Detta innebär SFI, svenska som invandrare kommer återigen att bedrivas som klassrumsundervisning från den 23 juni. Försiktighet kommer givetvis även fortsättningsvis att råda kring att undvika smittspridning.

2020-06-04, Regeringsbeslut - Reserestriktionerna inom Sverige hävs från den 13 juni, Krisinformation.se

2020-05-14, Från och med den 15 maj är det inte tillåtet att åka på studentflak, Transportstyrelsen

2020-04-24 Information Ramadan - Mubarak
Information Ramadan - Mubarak, pdf 776 kB

2020-04-16
Receptionen är obemannad
Från och med 17 april och framåt är receptionen obemannad.

2020-04-09 Ytterligare vädjan ang beslut om nationellt besöksförbud på äldreboenden
Det råder besöksförbud på våra särskilda boenden. Det innebär att vi inte vill att ni tar med era anhöriga på promenad ute. Vi vill istället att ni ber oss hjälpa dem ut på balkongen så att ni kan står nedanför och träffas på så sätt. Alternativt att ni ringer avdelningen och ber dem ordna ett möte via Skype med era anhöriga.

När det gäller er som har anhöriga med hemtjänst eller hemsjukvård ber vi er att följa de råd som Folkhälsomyndigheten ger. Det vill säga att inte besöka era äldre anhöriga, oavsett om ni är sjuka eller inte.

Tack för visad hänsyn.

Beslut 2020-04-02
Fjärr/distansundervisning för elever på Lärcenter fortsätter
Gäller tills annan rekommendation kommer.

Regeringsbeslut 2020-04-01
Begränsat uttag av läkemedel
Apoteken får från och med den 1 april, inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Det har regeringen beslutat efter en hemställan från Läkemedelsverket.
Läs mer på regeringen.se

FHM beslut 2020-04-01
Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.
Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Var och en har också personligt ansvar för att förhindra spridning av covid-19. Större sociala sammanhang bör undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.
Läs mer på folkhälsomyndigheten.se

Beslut 2020-03-31
Bemanning i receptionen begränsas till förmiddagar
Från och med 1 april och framåt finns personal på plats 08:00 - 12:00.
Läs mer på Bjurholms kommun

Beslut 2020-03-31
Åtgärder för att stötta näringslivet
För att stötta det lokala näringslivet kommer Bjurholms kommun att vidta en rad åtgärder som vid sidan av de nationella insatserna, ska bidra till att förenkla företagens vardag och minska belastningen på företagens likviditet.
Läs mer på Tillväxt- och utveckling

Regeringsbeslut 2020-03-31
Nationellt besöksförbud på äldreboenden
Från och med 1 april gäller nationellt besöksförbud på landets äldreboenden. Besöksförbudet gäller på Bjurholms kommuns äldreboenden Bjuregården, Johannesgården och Älvgården. I det enskilda fallet kan det finnas särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.
Läs mer på regeringen.se

Regeringsbeslut 2020-03-27
Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer
Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars).
Krisinformation.se

FHM beslut 2020-03-24
Nya regler för restauranger och krogar
Folkhälsomyndigheten föreskriver att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Beslut 2020-03-17
Fjärrundervisning för elever på Lärcenter
På uppmaning från Regeringen och Folkhälsomyndigheten övergår undervisningen på Lärcenter till fjärr/distansundervisning med start 18/3. Beslutet gäller till 3/4 då nytt beslut fattas. Mer information till vårdnadshavare och elever på Barn & Utbildning.

2020-03-13
Beslut Besöksrestriktioner på sjukhus, vårdavdelningar, sjukstugor och boenden 
För att undvika smitta, gäller följande restriktioner från Region Västerbotten:

  • Tänk på att inte besöka anhöriga eller bekanta som vårdas på sjukhus eller sjukstugor i länet om du tror att du bär på någon smitta.
  • Besöksrestriktionerna gäller även på Bjurholm kommuns äldreboenden Bjuregården, Johannesgården och Älvgården.

Undvik onödiga besök på sjukhus och äldreboenden. Det skyddar de mest sårbara. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad du kan göra för att förhindra smittspridning. Du som har en bokad tid för undersökning, provtagning, tandvård eller andra besök i sjukvården i länet uppmanas att kontakta den aktuella mottagningen om du de senaste veckorna besökt ett område där smittspridning av det nya coronaviruset förekommit. Det går antingen att ringa eller kontakta mottagningen genom att logga in på 1177.se.

Beslut 2020-03-12
Medarbetare som varit i områden med samhällsspirdning av coronavirus och som arbetar inom vården eller vistas i vårdlokaler
Medarbetare och studenter som i sitt arbete har direkt* eller indirekt** kontakt med brukare och som de senaste 14 dagarna varit i område med samhällsspridning (Kina, Sydkorea, Iran, norra Italien och österrikiska Tyrolen) av coronavirus ska avstängas från arbetet. Avstängningen gäller även om medarbetaren eller studenten inte uppvisar symtom på sjukdom eller träffat någon med verifierad smitta.

Medarbetare och studenter som varit i dessa områden men inte har direkt eller indirekt kontakt med brukare i sitt arbete arbetar som vanligt så länge de inte uppvisar symtom. Tiden för avstängning är 9 dagar. Beslutet gäller till den 20 mars. Medarbetare som omfattas av detta ska kontakta sin närmsta chef omgående.

*Direktkontakt med brukare är till exempel medarbetare inom vård och omsorg som i sitt dagliga arbete hanterar brukare.
**Indirekt kontakt med brukare kan vara till exempel lokavårdare eller fastighetsskötare som vistas i samma lokaler som brukarna.

Kontaktperson: Bibbi Eklund