Bild på tvättande händer

Åtgärder på grund av coronavirus

Lyssna

Nedan publicerar vi löpande de beslut, rekommendationer och åtgärder som är kopplat till händelseutvecklingen.

2021-04-16, Folkhälsomyndigheten, anpassade rekommendationer efter vaccination, https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/anpassade-rekommendationer-efter-vaccination/

2021-04-15, På grund av hög smittspridning av covid-19 har Västerbottens skärpta rekommendationer förlängst till och med den 9 maj. https://www.1177.se/vasterbotten/skarpta-rekommendationer

2021-03-31, Folkhälsomyndigheten bedömer att åtgärder mot trängsel i handeln och på serveringsställen behöver förlängas till den 3 maj. Detta eftersom smittspridningen ökar i de flesta regioner. https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/mars/fohm-foreslar-fortsatta-atgarder-mot-trangsel-i-handeln-och-pa-serveringsstallen?fbclid=IwAR0Hmcu8e2B4zds441jH-oYj1RsxNbuAhBXMK-ZKAIUBLYbZAWalb5rz51g

2021-03-18, På grund av hög smittspridning av covid-19 har Västerbotten skärpta rekommendationer fram till den 18 april. De regionala rekommendationerna är en förstärkning av de nationella råden. https://www.1177.se/Vasterbotten/aktuellt/nya-rekommendationer-i-vasterbotten/

2021-03-09, Nya begränsningar av antalet besökare i affärer och på sportanläggningar
Högst 500 personer får samtidigt besöka varuhus, butiker, simhallar, gym och sportanläggningar. Detta enligt Folkhälsomyndigheten som infört nya begränsningar för att minska smittspridningen. Besökare i butiker och varuhus bör komma ensamma.
https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/mars/nya-begransningar-av-antal-besokare-i-affarer-och-pa-sportanlaggningar?fbclid=IwAR2SIiRJu-X7agABL-iNqTNsO7oQ_zFl65ScWu6nqXAbz1G1MSS664r1QqA

2021-02-24, Regeringsbeslut: Regeringen ser allvarligt på utvecklingen av antalet fall. I dag fattade därför regeringen ett beslut som gör det möjligt för Folkhälsomyndigheten att begränsa öppettiderna för samtliga serveringsställen som till exempel restauranger, kaféer och barer. Detta kan påverka alla verksamheter, oavsett om alkohol säljs eller inte. Folkhälsomyndigheten kan införa sådana regler nationellt eller för ett visst geografiskt område, till exempel ett län eller en kommun.

I ett första steg kommer detta innebära en nationell begränsning av öppettiderna till kl. 20.30 för samtliga serveringsställen. Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2021. Serveringsställen kommer dock att kunna ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter kl. 20.30. https://www.regeringen.se/artiklar/2021/02/begransade-oppettider-for-serveringsstallen-och-skarpta-allmanna-rad/

2021-02-22, Beslutet har tagits i samråd av Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten.
Använd munskydd i kollektivtrafiken. Är du född 2004 eller tidigare bör du alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och så länge som det finns en utbredd spridning i Västerbotten.
Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö.
Om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din närmaste krets ska du använda munskydd. Men munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går. I förskola, grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna inte kan hålla avstånd. https://regionvasterbotten.se/fortsatt-hog-smittspridning-i-vasterbotten

2021-02-17, Regeringen förbereder för att kunna sätta in nya åtgärder om smittspridningen skulle börja öka kraftigt igen. Man vill bland annat göra det möjligt att stänga ned fler verksamheter med hjälp av pandemilagen. Förslagen skickas nu på remiss. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/nya-begransningsatgarder-med-stod-av-den-tillfalliga-pandemilagen/

2021-02-12, Regeringsbeslut, vissa begränsningar för långväga kollektivtrafik. Bestämmelserna träder i kraft den 14 februari och gäller till utgången av maj 2021. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/restriktioner-for-langvaga-kollektivtrafik-infors/

2021-02-12, Regeringsbeslut. Förbudet att servera alkohol på serveringsställen mellan klockan 20.00 och 11.00 förlängs till den 28 februari 2021. https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/februari/regeringen-alkoholforbudet-fran-klockan-20.00-forlangs?fbclid=IwAR021QVZOLdanXkWfjNTXp8ldxF6LFCMDrwzp7eat8z8MCile2u3Z2tbSnw

2021-02-09, Särskilda rekommendationer i Västerbotten införs idag till och med den 28/2. https://www.regionvasterbotten.se/sarskilda-rekommendationer-i-vasterbotten

2021-02-04, Regeringen har beslutat att förlänga alkoholstoppet efter klockan 20.00 på serveringsställen, och föreslår fler åtgärder med hjälp av pandemilagen. https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/februari/alkoholstoppet-forlangs?fbclid=IwAR1dmzNY3xyNRs0EWX4u3IIqMp6XxCpK5ph_2vQZdwVNR5HOzlR4qOPm2JE

2021-01-26, Utrikesdepartementet har idag beslutat att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till länder utanför EU/EES/Schengenområdet fram till och med den 15 april. https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/januari/reseavradan-forlangs?fbclid=IwAR2MZ_HNJbDuWmhPl7awk2H9seR8tWINZZB2AaCLQiRWhbCYbeg2R99w8AM

2021-01-25, Castorhallen öppnar upp för barn- och ungdomsverksamhet. Taket måste skottas först, när det är gjort info på webb och FB.

2021-01-24, Regeringen utvidgar det tillfälliga inreseförbudet från Danmark till att också gälla från Norge. Inreseförbudet träder i kraft vid midnatt natten mot måndag den 25 januari och gäller till och med den 14 februari. https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/januari/inreseforbud-fran-norge

2021-01-22, Bibliotket öppnar upp igen vecka 4 dagtid och kvällar med max 10 personer i lokalen. https://www.minabibliotek.se/sv/news/biblioteket-%C3%B6ppnar

2021-01-21, Flera restriktioner förlängs med anledning av spridningen av covid-19, meddelar regeringen. https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/januari/flera-restriktioner-forlangs

2021-01-14, Regeringen: förbudet att servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00 förlängs till den 24 januari. Syftet med förbudet är att minska spridningen av coronaviruset. https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/januari/regeringen-alkoholforbudet-fran-klockan-20-forlangs

2021-01-08, Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag. Lagen gör det möjligt att reglera fler verksamheter än idag. Till exempel kan man med hjälp av lagen stänga köpcentrum och gym. Den tillfälliga covid-19-lagen ska gälla från och med den 10 januari till och med den sista september 2021. https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/januari/riksdagen-sager-ja-till-ny-pandemilag

2021-01-04, Regeringen har beslutat om en proposition med förslag på en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet med lagstiftningen är att ge regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som för närvarande är möjligt. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/tillfallig-pandemilag-ger-fler-befogenheter-for-atgarder-om-smittskydd/

2020-12-30, Folkhälsomyndigheten rekommenderar resenärer att använda munskydd i kollektivtrafiken. Rekommendationen gäller för resor som sker vardagar klockan 7–9 och 16–18. Det nya rådet om munskydd gäller från och med den 7 januari 2021. https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/december/munskydd-i-kollektivtrafiken-fran-den-7-januari?fbclid=IwAR1yFq-eQBf69NxMGmTZpv_g8jXVIBhqB59uXx19Fa_nXWnl6IAcm5FCKVk

2020-12-21, Alla bibliotek i Umeåregionen håller stängt från och med 2020-12-21 fram till i första hand 24 januari. Under den tiden kan du inte hämta ut dina böcker, reservera, eller komma in på biblioteket med din tagg. https://www.minabibliotek.se/sv/article/biblioteken-och-coronaviruset

2020-12-21, I och med regeringens skärpta restriktioner har Castorhallen stängt och inga aktiviteter får genomföras där under tiden 2020-12-21 till och med den 2021-01-24.

2020-12-18, Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari. https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/december/skarpta-restriktioner-infor-julhelgen?fbclid=IwAR04IKlZM4zeKre3HaV4l4mLYObyLJKxJEcjafb8E59VGfVi7lM0P3S720s

2020-12-14, Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/nationella-rad

2020-12-11, Måndagen den 14 december skickas ett sms till Sveriges befolkning. Syftet är att informera om de skärpta föreskrifter och allmänna råd som då börjar gälla i hela landet. https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/december/sms-med-information-om-covid-19?fbclid=IwAR1sJNK64DczL0nM-pZSnzrtKTb7oP8JYyU7VtU2DHilYWRHp0r65O7I_SY

2020-12-09, Regeringen föreslår att en tillfällig pandemilag för covid-19 ska gälla från den 15 mars 2021 till och med mars 2022. Syftet med lagen är att fler verksamheter än idag ska kunna omfattas av smittskyddsregler. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/utkast-pa-tillfallig-pandemilag-for-covid-19-skickas-pa-remiss/

2020-12-08, Folkhälsomyndigheten, från och med den 14 december gäller nationella råd istället för de skärpta allmänna råden för Västerbotten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/begransa-ditt-umgange-till-en-mindre-krets-under-storhelgerna/

2020-12-03, Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att landets gymnasieskolor delvis stänger och därmed övergår till fjärr- och distansundervisning. Detta som en av flera åtgärder i höst för att minska smittspridningen i samhället. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/folkhalsomyndigheten-rekommenderar-att-gymnasieskolorna-overgar-till-distansundervisning/

2020-12-01, Folkhälsomyndigheten, Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19. Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/

2020-11-23, Länsstyrelsen, Från och med tisdag den 24 november är det i Västerbotten förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Undantag görs för begravningsceremonier där upp till 20 personer kan delta under förutsättning att vissa villkor för att miska risken för smittspridning följs. https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---vasterbotten/2020-11-23-publiktak-pa-8-personer-infors-i-vasterbotten.html

2020-11-20, Regeringsbeslut, för att motverka smittspridningen av covid-19 har regeringen fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Ett undantag görs dock för begravningar med max 20 deltagare. https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/november/mojligt-att-halla-begravningar-om-antalet-deltagare-inte-ar-fler-an-20

2020-11-19, Regeringen har idag beslutat att ge Folkhälsomyndigheten möjlighet att införa lokala besöksförbud på äldreboenden. https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/november/folkhalsomyndigheten-far-mojlighet-att-infora-lokala-besoksforbud-pa-aldreboenden

2020-11-19, Äldreomsorgen avråder fortfarande från besök på våra särskilda boende för äldre.

2020-11-18, Regeringsbeslut: För att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset har regeringen beslutat att alkoholförsäljning ska förbjudas på bland annat restauranger och barer mellan klockan 22.00 och 11.00. Förbudet börjar gälla den 20 november.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/forbud-mot-alkoholforsaljning-fran-klockan-22/

Förordning om tillfälligt förbud om servering av alkohol

2020-11-18, Regeringen, Gymnasieskolor får använda distansundervisning för att begränsa smittspridningen. Från och med måndag 23 november får gymnasieskolor använda distansundervisning som komplement till undervisning på plats. https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/november/gymnasieskolor-far-anvanda-distansundervisning-for-att-minska-trangsel--ny-sida

2020-11-16, Regeringen föreslår att allmänna sammankomster begränsas ytterligare. Från och med 24 november och fyra veckor framåt får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Samtidigt tas det tidigare undantaget för tillställningar på serveringsställen bort. https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/november/forbud-mot-allmanna-sammankomster-for-fler-an-8-personer?fbclid=IwAR2mKk2nGN2dS6ijY_wqBGgC0KFTE_iN7c3ugGY0jGx2-U-T0ohJPqsOhPU

Regeringen 2020-11-11, Socialdepartementet föreslår en ny lag om tillfälligt förbud mot servering av alkohol efter klockan 22. https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/november/regeringen-forbud-mot-alkoholservering-efter-klockan-22

Skolchef 2020-11-11, Utifrån Region Västerbottens nya allmänna råd gäller följande förändringar för simhall/bibliotek/fritidsgård i Bjurholms kommun under tiden  12/11 t.o.m. 8/12:
 
- Simhallen stänger för allmänheten men har öppet för skolans verksamheter.
- Fritidsgården stängs helt.
- Bibliotek hålls endast öppet för in/utlåning via "meröppet" för de som har tagg. Medborgare som idag inte har tagg för att ta sig in själva tar kontakt med biblioteket för att kunna låna, få bokväska eller skaffa tagg.  

2020-11-10, äldreomsorgen avråder från besök på äldreboenden.

Länsstyrelsen och smittskyddsenheten vid Region Västerbotten 2020-11-10, från och med onsdag den 11 november är det i Västerbotten förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---vasterbotten/2020-11-10-publiktak-pa-50-personer-infors-i-vasterbotten.html

Folkhälsomyndigheten 2020-11-10, lokala allmänna råd för Västerbotten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-vasterbotten.pdf

2020-11-05, Nya direktiv från Vårdhygien, Anhöriga som besöker vårdtagare på äldre- och särskilda boenden i Bjurholm ska använda munskydd vid besök.

Folkhälsomyndigheten 2020-11-03, För att motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/november/nya-foreskrifter-och-allmanna-rad-till-serveringsstallen/

Regeringsbeslut 2020-10-22, Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2021. https://www.regeringen.se/4aa10a/contentassets/30bc773a22d84e618ee9b7d5f6139c31/prop2020_21_38.pdf

Regeringsbeslut 2020-10-22, Förändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För att komma tillrätta med den trängsel som visat sig råda på nattklubbar har regeringen i dag beslutat att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer åter ska förbjudas. Regeringen har också beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare, inte 500 som tidigare diskuterats. Ändringarna gäller från och med den 1 november. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/forandringar-i-forordningen-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/

Folkhälsomyndigheten 2020-10-22, Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/viktigt-att-alla-tar-ansvar-nar-allmanna-rad-andras-for-personer-som-ar-70-ar-och-aldre/

Regeringsbeslut 2020-09-15, Från och med den 1 oktober upphör besöksförbudet på särskilda boenden för äldre i Sverige. Beslutet grundar sig på den minskade smittspridningen i samhället, de åtgärder som redan vidtagits ute i äldreomsorgens verksamheter tillsammans med nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer.
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/09/besoksforbudet-pa-aldreboenden-upphor-1-oktober/

Regeringsbeslut 2020-08-20, Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre bör fortsätta att gälla framöver eller ersättas av ett annat typ av myndighetsstöd. Till dess att översynen är klar har regeringen beslutat att förlänga förbudet till och med den 30 september 2020.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/oversyn-av-besoksforbudet-pa-aldreboenden/

2020-06-22, Nu erbjuds besök utomhus bakom en plexiglasskärm på alla våra särskilda boenden, prata med respektive avdelning för att boka en tid.
Johannesgården 0932-140 36
Blåklockan 0932-140 92
Rödklövern 0932-140 93
Smörblomman 0932-141 89
Älvgården 0932-14067
Solrosen 0932-140 91

2020-06-17, För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symptom på covid-19 snabbt ska kunna återgå till arbete skapas förutsättningar för en bred provtagning för att utesluta smitta. Regionen utför provtagningen i länet och Länsstyrelsen stödjer i kommunikationen om vilka som ingår i samhällsviktig verksamhet. På Länsstyrelsens hemsida hittar ni all nödvändig information gällande provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet.

2020-06-15, Det nationella besöksförbudet inom äldreomsorgen förlängs till 31 augusti, meddelar socialminister Lena Hallengren vid en pressträff på måndagen. Syftet med besöksförbudet är att minska risken för covid-19-smitta.

2020-06, Folkhälsomyndigheten har beslutat att vuxenutbildningen som utbildningsform kan återgå till normal verksamhet utifrån den epidemiologi och det aktuella kunskapsläget som just nu råder. Detta innebär SFI, svenska som invandrare kommer återigen att bedrivas som klassrumsundervisning från den 23 juni. Försiktighet kommer givetvis även fortsättningsvis att råda kring att undvika smittspridning.

2020-06-04, Regeringsbeslut - Reserestriktionerna inom Sverige hävs från den 13 juni, Krisinformation.se

2020-05-14, Från och med den 15 maj är det inte tillåtet att åka på studentflak, Transportstyrelsen

2020-04-24 Information Ramadan - Mubarak
Information Ramadan - Mubarak, pdf 776 kB

2020-04-16
Receptionen är obemannad
Från och med 17 april och framåt är receptionen obemannad.

2020-04-09 Ytterligare vädjan ang beslut om nationellt besöksförbud på äldreboenden
Det råder besöksförbud på våra särskilda boenden. Det innebär att vi inte vill att ni tar med era anhöriga på promenad ute. Vi vill istället att ni ber oss hjälpa dem ut på balkongen så att ni kan står nedanför och träffas på så sätt. Alternativt att ni ringer avdelningen och ber dem ordna ett möte via Skype med era anhöriga.

När det gäller er som har anhöriga med hemtjänst eller hemsjukvård ber vi er att följa de råd som Folkhälsomyndigheten ger. Det vill säga att inte besöka era äldre anhöriga, oavsett om ni är sjuka eller inte.

Tack för visad hänsyn.

Beslut 2020-04-02
Fjärr/distansundervisning för elever på Lärcenter fortsätter
Gäller tills annan rekommendation kommer.

Regeringsbeslut 2020-04-01
Begränsat uttag av läkemedel
Apoteken får från och med den 1 april, inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Det har regeringen beslutat efter en hemställan från Läkemedelsverket.
Läs mer på regeringen.se

FHM beslut 2020-04-01
Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.
Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Var och en har också personligt ansvar för att förhindra spridning av covid-19. Större sociala sammanhang bör undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.
Läs mer på folkhälsomyndigheten.se

Beslut 2020-03-31
Bemanning i receptionen begränsas till förmiddagar
Från och med 1 april och framåt finns personal på plats 08:00 - 12:00.
Läs mer på Bjurholms kommun

Beslut 2020-03-31
Åtgärder för att stötta näringslivet
För att stötta det lokala näringslivet kommer Bjurholms kommun att vidta en rad åtgärder som vid sidan av de nationella insatserna, ska bidra till att förenkla företagens vardag och minska belastningen på företagens likviditet.
Läs mer på Tillväxt- och utveckling

Regeringsbeslut 2020-03-31
Nationellt besöksförbud på äldreboenden
Från och med 1 april gäller nationellt besöksförbud på landets äldreboenden. Besöksförbudet gäller på Bjurholms kommuns äldreboenden Bjuregården, Johannesgården och Älvgården. I det enskilda fallet kan det finnas särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.
Läs mer på regeringen.se

Regeringsbeslut 2020-03-27
Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer
Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars).
Krisinformation.se

FHM beslut 2020-03-24
Nya regler för restauranger och krogar
Folkhälsomyndigheten föreskriver att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Beslut 2020-03-17
Fjärrundervisning för elever på Lärcenter
På uppmaning från Regeringen och Folkhälsomyndigheten övergår undervisningen på Lärcenter till fjärr/distansundervisning med start 18/3. Beslutet gäller till 3/4 då nytt beslut fattas. Mer information till vårdnadshavare och elever på Barn & Utbildning.

2020-03-13
Beslut Besöksrestriktioner på sjukhus, vårdavdelningar, sjukstugor och boenden 
För att undvika smitta, gäller följande restriktioner från Region Västerbotten:

  • Tänk på att inte besöka anhöriga eller bekanta som vårdas på sjukhus eller sjukstugor i länet om du tror att du bär på någon smitta.
  • Besöksrestriktionerna gäller även på Bjurholm kommuns äldreboenden Bjuregården, Johannesgården och Älvgården.

Undvik onödiga besök på sjukhus och äldreboenden. Det skyddar de mest sårbara. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad du kan göra för att förhindra smittspridning. Du som har en bokad tid för undersökning, provtagning, tandvård eller andra besök i sjukvården i länet uppmanas att kontakta den aktuella mottagningen om du de senaste veckorna besökt ett område där smittspridning av det nya coronaviruset förekommit. Det går antingen att ringa eller kontakta mottagningen genom att logga in på 1177.se.

Beslut 2020-03-12
Medarbetare som varit i områden med samhällsspirdning av coronavirus och som arbetar inom vården eller vistas i vårdlokaler
Medarbetare och studenter som i sitt arbete har direkt* eller indirekt** kontakt med brukare och som de senaste 14 dagarna varit i område med samhällsspridning (Kina, Sydkorea, Iran, norra Italien och österrikiska Tyrolen) av coronavirus ska avstängas från arbetet. Avstängningen gäller även om medarbetaren eller studenten inte uppvisar symtom på sjukdom eller träffat någon med verifierad smitta.

Medarbetare och studenter som varit i dessa områden men inte har direkt eller indirekt kontakt med brukare i sitt arbete arbetar som vanligt så länge de inte uppvisar symtom. Tiden för avstängning är 9 dagar. Beslutet gäller till den 20 mars. Medarbetare som omfattas av detta ska kontakta sin närmsta chef omgående.

*Direktkontakt med brukare är till exempel medarbetare inom vård och omsorg som i sitt dagliga arbete hanterar brukare.
**Indirekt kontakt med brukare kan vara till exempel lokavårdare eller fastighetsskötare som vistas i samma lokaler som brukarna.

Kontaktperson: Bibbi Eklund